Persbericht - vrij te verspreiden


Gezocht: Onthaasters
Wereldwijd eerste meertalig onderzoek naar mensen die consuminderen

Bent u op een bepaald moment in uw levensloop bewust gaan consuminderen of "downshiften"? Bewust een eenvoudiger/ langzamer leven gaan leiden? In hoge mate of slechts een beetje? Surf dan naar www.essencing.com. Uw ervaringen kunnen heel waardevol zijn voor uw medemensen.

Welzijnswetenschapper Hein Zegers, de eerste Positieve Psycholoog van Vlaanderen, legt uit: “Op www.essencing.com
staat een vragenlijst. Deze vragenlijst exploreert uw ervaringen rond eenvoudiger leven. Hij duurt ongeveer 10-15 minuten. De vragenlijst is anoniem. Momenteel is die vragenlijst afgesloten en worden de gegevens verwerkt. Er worden wel nog interviews gedaan. Dus zelfs al bent u maar een klein beetje langzamer of eenvoudiger gaan leven: voor elke contactname ben ik heel dankbaar!”

Vermoedelijk miljoenen mensen kiezen voor een eenvoudiger/onthaast leven. Nochtans is wetenschappelijk onderzoek naar deze groeiende groep schaars. Meertalig onderzoek is haast onbestaand. Tot nu. Dit meertalige internationale onderzoek naar eenvoudiger/ langzamer leven is wereldwijd het eerste in zijn soort. Van zodra de data geanalyseerd zijn, verschijnt een samenvatting van de resultaten op www.essencing.com. Voor vragen en opmerkingen kan u steeds terecht bij hein.zegers<at>gmail.com.

###

Deze tekst kan u vrij gebruiken en verspreiden in uw publicatie(s), gedeeltelijk of geheel, zoals u wil.
Als uw publicatie respondenten genereert, kan het onderzoeksverslag uw organisatie als relevant vermelden. 
Beeldmateriaal (door www.polyp.org.uk) mag voor de verspreiding van dit onderzoek vrij gebruikt worden.